דוא"ל -  maas_ta@zahav.net.il 
 טלפון:  יפה מור, 03-6888858